Režim dne

Součástí denního režimu je:

  • Volná hra.
  • Rozvíjení schopností a dovedností dětí.
  • Při vstupu dítěte do mateřské školy se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
  • Jednotlivé činnosti na sebe navazují nenásilně a přecházejí z jedné aktivity do druhé. Vycházejí z okamžité situace ve skupině dětí.
  • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Plavání – jaro 2020

Letáček s dalšími informacemi [PDF]


Akce na školní rok 2019 – 2020

 

Datum akceDivadlo / učinkujícíPohádka
3.10.2019Divadlo J. MatějcovéPodzime, podzime
5.11.2019A. BílekPrincezna a drak
9.12.2019L. ReifováI zvířátka slaví Vánoce
16.1.2020Činoherní skupina Jany Klatovské (Praha)Pohádky o Káče (na lidové motivy) o lidských vlastnostech
4.2.2020Divadélko OndřejCesta na sever
4.3.2020Divadlo KoloběžkaNa návštěvě v Broučkově
22.4.2020Divadlo Zuzany FricovéPerníková chaloupka
12.5.2020Duhové divadlo (Praha)O pejskovi a kočičce

Workshopy pro děti s Petrou (jaro 2020)

Akce proběhnou na zahradě MŠ J.Hory (pouze pro děti)

Datum akceAkce
31.3.2020Víla Slunečnice
14.4.2020Čarodějnice trochu jinak
26.5.2020Pohádka o kuchařince
29.5.2020Den dětí