Vítáme vás na stránkách MŠ Kladno, Josefa Hory 1801

2019/2020


 ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021


V pondělí 15. února 2021 bude opět zahájen provoz školky.

Na základě průkazu pozitivních antigenních testů na COVID – u zaměstnanců MŠ Kladno, J. Hory 1801 se  vztahuje karanténa na všechny děti a zaměstnance, kteří byli přítomni  dnech 01.02.2021 – 04.02.2021 v MŠ J. Hory 1801, 272 01 Kladno.

Dle pravidel platných od 24.09.2020 bude karanténa trvat 10 dní od doby posledního kontaktu (04.02.2021) s nemocnými osobami do 14.02.2021 včetně. Během karantény je nutné, aby se děti a zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Karanténní opatření se vztahuje pouze na děti a zaměstnance, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou.

Prosím, aby si zaměstnanci zajistili vystavení žádanky přes svého praktického lékaře a kontaktujte zákonné zástupce dětí, aby věděli o tomto opatření a požádali o vystavení žádanek pro své děti dětské lékaře a to na testování PCR na COVID – 19 ve dnech 10.02.2021 – 11.02.2021. Zaměstnanci i rodiče ať si vyberou jakékoli odběrové místo a  žádanky po jejich vystavení budou v systému a podle kartičky pojištěnce si v odběrovém místě dotyčného ztotožní  a provedou odběr.

 Pokud je v MŠ dítě nebo zaměstnanec, kteří již onemocnění prodělali (laboratorně potvrzený  RT – PCR test) v posledních 90 dnech (od doby testu) a nevykazují příznaky onemocnění COVID – 19, tak se na ně povinnost testování ani karantény nevztahuje.

 Vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění COVID – 19 a nařízené karanténě zaměstnanců (dle zaslaného seznamu) mateřské školy, zůstává Mateřská škola J. Hory 1801, 272 01 Kladno do 14.02.2021 uzavřena.

 Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, se nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

 Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

 Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Odborný rada v oddělení hygieny dětí a mladistvých

pro okresy Kladno a Rakovník

Krajská hygienická stanice


 V sekci dokumenty naleznete informace k platbám na únor – úplata se snižuje na 490 Kč z důvodu uzavření MŠ. Prosíme o uhrazení dané částky  do 15. 2. 2021.


Potvrzení o výši vynaložených výdajů (úplaty – školné) za umístění dítěte v mateřské škole, dostanete na vyžádání po telefonické domluvě na  tel. čísle 777/242 506

Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2020.


 Podmínky vstupu rodičů do prostoru mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Vstup do budovy MŠ povolen pouze s rouškou či jinou ochranou nosu a úst!

Provoz školy bude probíhat v běžném režimu se zvýšenými hygienickými pravidly a opatřeními. Aktualizace opatření budou zveřejňovány na webu školy a školních nástěnkách.   Předem děkujeme za spolupráci a součinnost.

Žádáme vás o co největší součinnost a zodpovědnost při projevech respiračních potíží u vašich dětí a jejich přítomnosti v mateřské škole. Vzhledem k současné situaci a doporučení z manuálu MŠMT, budou všechny děti, u kterých se tyto zdravotní problémy projeví, odeslány po kontaktování a domluvě se zákonným zástupcem domů. Apelujeme na vás a prosíme, neposílejte děti nachlazené do školy, velmi nám to všem usnadní stávající situaci.

  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel) bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
  • Všechny zákonné zástupce prosíme o aktualizaci telefonních kontaktů, emailových adres.
  • Zákonní zástupci při každém vstupu do prostoru mateřské školy použijí dezinfekci (k dispozici v šatně).
  • Po příchodu do školy dohlédněte, aby si děti řádně umyly ruce.
  • Zákonní zástupci anebo osoby doprovázející děti se v šatnách a prostorách školy zdržují pouze nezbytně nutnou dobu a prostory školy opustí co nejdříve po předání/převzetí dítěte.
  • Dětem bude před vstupem do třídy měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
  • Vzhledem k situaci nemohou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky ani plyšáky, s výjimkou děti v adaptačním režimu, pokud je to nezbytné.

 

Únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Provozní hodiny
Pondělí 06:30 - 16:30
Úterý06:30 - 16:30
Středa06:30 - 16:30
Čtvrtek06:30 - 16:30
Pátek06:30 - 16:30
Fotky na www.rajce.net

Fotoalba ze školky